سیستم مدیریت کالیبراسیون

سیستم مدیریت کالیبراسیون کالیبرا

شرکت آراد افزار با بهره گیری از کارشناسان متخصص در زمینه کالیبراسیون موفق به طراحی و تولید سیستم های اطلاعاتی ، سامانه مدیریت کالیبراسیون را تولید کرده است.

کالیبراسیون چیست؟

کالیبراسیون چیست؟

مقایسه دو سیستم یا وسیله اندازه گیری در شرایط استاندارد ، جهت اطمینان از دقت و سلامت وسیله اندازه گیری را کالیبراسیون می گویند.در واقع کالیبراسیون به منظور کنترل دقت و سلامت پارامترهای متولوژیکی وسیله های اندازه گیری تولید شده است.

انواع کالیبراسیون

 • کالیبراسیون پاسخ دهی سنسورها
 • کالیبراسیون راندمان جمع آوری
 • کالیبراسیون ثبات و بازیافت
 • کالیبراسیون فلو و حجم

اهداف کالیبراسیون

 • استقرار قابلیت ردیابی دستگاه به استانداردهای مرجع
 • درستی مقادیر خوانده شده از سیستم یا وسیله اندازه گیری
 • اطمینان از قرائت هایی که از دستگاه صورت می گیرد

کدام دستگاه ها باید کالیبره شوند؟

کدام دستگاه ها باید کالیبره شوند؟

همه ی دستگاه های اندازه گیری به جز دستگاه هایی که فقط به عنوان نشان دهنده مورد استفاده قرار میگیرند باید به صورت دوره ای کالیبره شده و گواهی کالیبراسیون آنها صادر شود.

فواصل زمانی کالیبراسیون

فواصل زمانی کالیبراسیون

تعیین زمان کالیبراسیون یکی از نکات قابل توجه می باشد که یکی از عناصر موثر در آزمایشگاه است و عوامل زیادی در تعیین این زمان موثرند ، در ادامه به معرفی چند مورد از آنها می پردازیم :

 • نوع وسیله
 • دقت اندازه گیری مدنظر گرفته شده
 • شرایط محیطی مانند دما ، ارتعاشات و رطوبت
 • طول عمر دستگاه
 • پیشنهاد و توصیه کارخانه سازنده
 • تعداد مراتب کیفیت بازرسی کالیبراسیون ها در موسسه
 • گرایش به فرسودگی و تغییر تدریجی با گذشت زمان
 • روند انحراف مقادیر به دست آمده با توجه به سوابق کالیبراسیون قبلی

تعیین فاصل زمانی کالیبراسیون از دید مهندسی ممکن است قابل اطمینان نباشد و از آن جهت که امکان خطرات احتمالی وجود دارد باید روش های بازنگری فواصل زمانی کالیبراسیون را مورد استفاده قرار دهید. این روش ها عبارتند از :

 • تنظیم خودکار یا تنظیم پله ای :

زمانی که وسیله ای کالیبره می شود ، زمان انجام کالیبره بعدی با توجه به حد رواداری یا خارج از حد رواداری متغیر است به این صورت که اگر حد رواداری باشد کالیبراسیون بعدی دیرتر و اگر خارج از حد رواداری باشد کالیبراسیون بعدی زودتر انجام می شود.

 • نمودار کنترل زمانی :

این روش به این صورت است که در هر مرحله از کالیبراسیون نقاطی بر حسب زمان رسم می شود که پراکندگی و انحراف معیار با توجه به این طرح ها محاسبه می گردد و در نهایت مناسب ترین فاصله زمانی کالیبراسیون به دست می آید.

 • زمان تقویمی :

دستگاه های اندازه گیری بر اساس ثبات و همچنین ساختمان قابلیت اطمینان دسته بندی می شوند و در نهایت زمانی بر مبنای درک مهندسی برای هر دسته مشخص می گردد. اگر تطابق هر دسته هنگام کالیبراسیون مجدد زیاد باشد فاصله زمان کالیبراسیون برای آن دسته می بایست کوتاه تر شود و چنانچه زیر مجموعه ها با مجموعه اصلی مطابقت نداشت باید آن زیر مجموعه به مجموعه مربوطه انتقال یابد.

 • زمان کارکرد دستگاه :

در این روش با توجه به تعداد کالیبراسیون های انجام شده و مدت زمانی که وسیله ، مورد استفاده قرار گرفته است کالیبراسیون بعدی انجام می شود که با روش های قبلی بسیار متفاوت است.

فنون کالیبراسیون دستگاه ها

کالیبراسیون به سه روش قابل اجرا است. روش اول جهت به دست آوردن خطا  و ثبت نتایج است. روش دوم نیز جهت به دست آوردن خطا و ثبت نتایج حاصل میشود و در واقع روش دوم روش اول را در برمیگیرد ، علاوه بر آن نتایج ثبت شده در روش اول  را با توجه به استانداردها مقایسه میکند و سپس وضعیت قبولی یا رد شدن دستگاه را آشکار می سازد. روش سوم ، روش دوم را در بر میگیرد و همچنین تعمیر و یا حذف خطا را انجام می دهد.

مکان کالیبراسیون

کالیبراسیون می تواند در آزمایشگاه ، شرکت کالیبراسیون و یا در محل استفاده از کالیبراسیون انجام گردد. توصیه می شود کالیبراسیون را در محل استفاده از آن انجام دهید تا تغییر شرایط آب و هوایی و همچنین جابجایی کالیبراسیون ، در صحت عملکرد آن تاثیری نداشته باشد.

مراحل کالیبراسیون

 • کدگذاری تجهیزات اندازه گیری

در مرحله اول لازم است تجهیزات اندازه گیری با دقت کافی کد گذاری شوند.

 • آماده کردن لیست و شناسنامه تجهیزات اندازه گیری

لازم است لیست تجهیزات اندازه گیری را به تفکیک شناسه در اختیار داشته باشید.

 • طبقه بندی کردن تجهیزات از نظر کالیبراسیون

تجهیزات اندازه گیری باید بر اساس معیارهایی همچون اهمیت ، دوره تناوب کالیبراسیون ، هزینه و دشواری طبقه بندی شوند.

 • معین کردن حد مجاز خطا

همواره در تجهیزات اندازه گیری خطا وجود دارد و شما باید برای کالیبره کردن دستگاه ها ، با توجه به کاربر حد مجاز خطا را مشخص کنید.

 • انتخاب کالیبره کننده

یکی از مهمترین مراحل کالیبراسیون ، انتخاب کالیبره است که باید در انتخاب آن دقت کافی را داشته باشید.

 • کالیبراسیون

در این مرحله ابتدا با اجرای آزمایش ، خطای دستگاه مشخص و سپس با توجه به استاندارد و تجربه ، دستگاه تنظیم می گردد.

 • انجام نتایج کالیبراسیون

پس از تنظیم دستگاه ، اگر دستگاه دارای عیوبی بود تعمیر و سپس برچسب کالیبراسیون صادر و نصب می شود.

 • ثبت سوابق کالیبراسیون

ثبت و نگهداری سوابق کالیبراسیون برای نظارت بازرسین در مراکز حائز اهمیت می باشد. سوابق کالیبراسیون یکی از مواردی می باشد که بر سلامت دستگاه دلالت دارد.

بر چسب های کالیبراسیون

بر چسب های کالیبراسیون

پس از انجام کالیبراسیون لازم است برچسب های کالیبراسیون بر روی وسیله اندازه گیری شده نصب شود زیرا باید تعیین گردد که دستگاه توسط آزمایشگاه کالیبره و بررسی شده است. بر روی برچسب کالیبراسیون باید تاریخ و مهر آزمایشگاه کالیبره کننده درج شود. برچسب های کالیبراسیون دارای انواع گوناگونی می باشند :

 • برچسب مخصوص که به رنگ سفید می باشد.
 • برچسب مخصوص استانداردهای اولیه که به رنگ قرمز می باشد.
 • برچسب مخصوص استانداردهای ثانویه که به رنگ طلایی می باشد.
 • برچسب مخصوص استانداردهای کاری که به رنگ سبز می باشد.
 • برچسب NCR مخصوص تجهیزاتی که نیاز به کالیبراسیون ندارند می باشد.
 • برچسب CBU مخصوص تجهیزاتی که به ندرت استفاده می شود.

اهمیت کالیبراسیون

برای هرگونه تجزیه و تحلیل در مراکز لازم است تجهیزات اندازه گیری در نظام های مدیریت کیفیت انجام گردد از این جهت انجام کالیبراسیون اهمیت فراوانی دارد که در ادامه به معرفی چند مورد از آنها می پردازیم:

 • انتخاب درست وسیله اندازه گیری
 • بکارگیری درست وسیله اندازه گیری
 • درست کالیبره کردن وسیله اندازه گیری
 • بدون اندازه گیری بسیاری از کارهای بشر انجام پذیر نیست.
 • استانداردهای تولید ، اهمیت خاصی برای تجهیزات اندازه گیری قائل هستند.
 • اندازه گیری می تواند معیاری برای پیشرفت یک جامعه باشد.

 

سیستم اتوماسیون اداری
سیستم سفارش گیری آنلاین
فهرست