گوگل انالیتیکس چیست ؟

گوگل انالیتیکس چیست ؟

برای بررسی وضعیت سایت ها لازم است تا داده های هر وب سایت بررسی و تحلیل شوند تا بتوانیم اطلاع دقیقی از میزان بازدید، ورودی ، عملکرد و … وب سایت هایمان داشته باشیم و بتوانیم بر اساس آن ها برنامه های آینده ی خود را برنامه ریزی نماییم .

بدین منظور گوگل یک اپلیکیشن بسیار کاربردی تحت نام گوگل آنالیتیکس را به صورت رایگان ارائه نموده است که کاربران می توانند از طریق عضویت در آن نسبت به آنالیز سایت هایشان اقدام نمایند .

گوگل آنالیتیکس ابزار های بسیار قدرتمندی در زمینه آنالیز وب سایت ها به صورت بسیار تخصصی و کامل همراه با ارائه ی آمار و گزارشات تحلیلی بسیار پیشرفته را به کاربران ارائه نموده است .

البته این نکته را نیز در نظر داشته باشید که گوگل آنالیتیکس یک نسخه ی تجاری نیز دارد که مسلماً نسبت به نسخه ی رایگان معمولی مزایای دیگری خواهد داشت.

گوگل انالیتیکس یا گوگل انالیز :

گوگل آنالیتیکس  Google Analytics، ابزار تحلیلگر شرکت گوگل است که در بین کاربران ایرانی به نامهای گوگل آنالیز، گوگل آنالیتیک و گوگل آنالیتیکز هم شناخته میشود (بله! این فارسیزبانان دوستداشتنی!) .
این ابزار تحلیلگر میتواند اطلاعات بسیار کاملی را دربارۀ ترافیک ورودی در اختیار مدیران یک وبسایت قرار دهد .
اطلاعاتی که میتواند نقش بسیار مهمی را در بهینهسازی یک وبسایت و پیشرفت آن ایفا کند. اما چیزی که گوگل آنالیتیکس را به یک ابزار لازم برای صاحب هر وبسایت (یا اپلیکیشن گوشی) میکند، فقط قدرت غیر قابل انکار آن نیست .
بلکه این موضوع است که گوگل آن را به رایگان در اختیار تمام وبسایتها قرار داده است و استفاده از آن هم واقعاً راحت است .
آنقدر ساده که حتی کاربران ایرانی که به زبان انگلیسی تسلط چندانی هم ندارند، میتوانند با مطالعه یک آموزش ساده (همچون این آموزش) از آن استفاده نمایند.

با این وجود، به دلیل نامعلومی هنوز هم بسیاری از وبسایتهای فارسی از این تحلیلگر (یا سایر تحلیلگرها) استفاده نمیکنند.
گوگل آنالیز میتواند آمار مربوط به وبسایت شما را تبدیل به یک منبع ارزشمند برای شناخت کاربران و بهینهسازی وبسایت برای آنها کند . پس یک لحظه هم در استفاده از آن شک نکنید .
البته تا یادمان نرفته باید به شما بگوییم که گوگل آنالیز را میتوان بروی برنامههای گو شی (اندروید و iOS) هم نصب کرد .

نصب گوگل آنالیز کار بسیار سادهای است و وقت چندانی از شما نمیگیرد. اما لازم است که کمی دقت به خرج دهید تا تنظیمات آن را به درستی انجام دهید.

یک فرهنگ لغت سریع برای استفاده از گوگل آنالیز :

بعد از آنکه مراحل نصب را به پایان رساندید، وقت آن میرسد که طریقۀ استفاده از این ابزار را فرا بگیرید .
قبل از آنکه شروع کنیم و وارد جزئیات شویم، لازم است که شما با معنای کلمات و عبارات کلیدی برای استفاده از این ابزار آشنا شوید. شما بارها و بارها طی خواندن این مطلب و استفاده از اطلاعات گوگل با این واژهها روبرو خواهید شد.

ابعاد ) :Dimensions(منظور از بعد (یا دایمنشن) یکی از خصوصیات و ویژگیهای بارز وبسایت یا برنامۀ گوشیاست که میتواند مقادیر مختلفی را بپذیرد . نوع مرورگر، صفحۀ خروج کاربر، صفحات مورد بازدید و زمان حضور کاربر در وبسایت از نمونه ابعادی هستند که در گوگل آنالیز وجود دارد

متریکها ) :Metrics(متریکها در واقع خصوصیات درونی یک دایمنشن هستند که میتوانند به صورت مجموعیا نرخ اندازهگیری شوند. برای مثال تعداد بازدیدها از یک صفحه یا میانگین زمانی که کاربران در وبسایت گذراندهاند.


دورهها ) :Sessions(دوره به مدت زمانی اطلاق میشود که کاربر به صورت فعال با وبسایت، برنامۀ گوشی یاسایر رسانههای شما در ارتباط است. تمام اطلاعات در مورد تعاملات کاربر (تعداد صفحاتی بازدیدی، رویدادها، میزان خرید و )…در طی یک دوره حساب میشوند .
دورهها معمولاً بعد از ۳۰دقیقه عدم تعامل کاربر با وبسایت یا برنامۀ شما بسته میشوند و در صورت بازگشت کاربر، یک دورۀ جدید باز خواهد شد .

کاربران ) :Users(افرادیکه حداقل برای یک دوره) Session(در وبسایت حضور داشتهاند، جزو کاربران شمامحسوب میشوند.
بازدیدکنندگان) : Visitors(بازدیدکنندگانی که به وبسایت شما سر زدهاند. اینها به دو دستۀ بازدیدکنندگان جدید) New Visitor(و بازدیدکنندگان تکراری(Returning Visitorss) تقسیم میشوند. بازدیدکنندگان تکراری، کاربرانی کسانی هستند که قبلاً یک دوره را در وبسایت شما گذراندهاند.

بازدیدصفحات ):Pageviews(منظور از این عبارت تعداد کل دفعاتی است که یک صفحه مشاهده شده است.توجه داشته باشید که بازدیدهای مکرر
توسط یک کاربر تکراری
نیز در این مقدار حساب میشود.

صفحات/دورهها ) :Pages/Sessions(صفحات/دورهها به میانگین تعداد صفحاتی اطلاق میشود که در طییک دوره دیده میشود. بازدیدهای تکراری
از یک صفحه نیز در این مورد حساب میشود
.

میانگینزمان دوره) :  DurationSessionAvg.(میانگین زمانی است که دورههای استفادۀ کاربران به طولانجامیده است.

نرخپرش ) :RateBounce(منظور از نرخ پرش، درصد کسانی است که تنها یک صفحه از وبسایت شما رامشاهده کردهاند. (بازدیدی که در آن کاربر به وبسایت شما وارد شده و بدون آنکه هیچ تعاملی با آن داشته باشد، صفحه را بسته است) هر چقدر که نرخ پرش وبسایت شما کمتر باشد، یعنی وبسایت شما در حفظ کاربر موفقتر عمل کرده است.

دورههایجدید ) :SessionsNew(یک تخمیناز تعداد بازدیدهایی است که برای اولین بار و توسط کاربرانجدید صورت میگیرند. دلیل تخمینی بودن
این درصد این است که کاربر ممکن است با یک آی پی جدید به سایت شما وارد شود
.
اهداف ) :Goals(شما میتوانید در گوگل آنالیتیکس اهدافی برای خود تعیین کنید. اینکار به شما اجازه میدهد کهمیزان موفقیت سایت خود را اندازهگیری کنید و ببینید که چند درصد از کاربران یک فرآیند مشخص که برای شما مهم است را در وبسایت طی میکنند.

تبدیلها ) :Conversions(تبدیلها زمانی صورت میگیرند که یک کاربر اهداف شما را عملی میکند و در نتیجهتبدیل به یک کاربر ثابت یا مشتری شما شود. مثلاً وقتی یک کاربر در وبسایت شما ثبت نام میکند یا یک خرید را انجام میدهد.

کمپینها) : Campaigns(کمپینها به شما اجازه میدهد که پارامترهای شخصی خود را برای هر صفحهای کهدوست دارید اضافه کنید تا بتوانید اطلاعات بیشتری را از کاربران خود بدست آورید.

جذب ) :Acquisition(منظور از جذب، روشی است که کاربران خود را بدست آوردهاید. مثلاً ممکن است طریقۀجذب یک کاربر، موتور جستجوی گوگل باشد.

رفتار) : Behavior(اطلاعات رفتاری کاربران به شما اجازه میدهد که محتوای خود را مطابق نیاز آنها تغییر دهید و آن را بهینه نمایی

منوی اصلی گوگل انالیتیکس :


در بالای صفحه گوگل آنالیز خود میتوانید یک منوی ساده را ببینید و بین گزینههای آن جابجا شوید
.


 
خانه ):Home( صفحۀ اصلی است که در آن اطلاعات کلی در مورد تمام وبسایتها و برنامههای گوشی خود دریافت میکنید.


 
گزارش ):Reports( نیز اطلاعات یک وبسایت یا برنامۀ مشخص را در اختیار شما میگذارد.

 
شخصیسازی ):Customization( به شما اجازه میدهد گزارشهایی شخصی با دایمنشنها و متریکهای مورد نظر خود را ایجاد کنید.

 
مدیریت ):Admin( برای انجام تنظیمات مدیریتی حساب و همچنین دسترسی دادن به همکاران شما کاربرد دارد.

از طریق بخش سمت راست منو نیز میتوانید وبسایت یا برنامهای که میخواهید اطلاعات آن را در صفحۀ گزارش مشاهده کنید را انتخاب نمایید.
نوشتهٔ پیشین
الکسا چیست ؟
نوشتهٔ بعدی
گوگل سرچ کنسول چیست ؟

پست های مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست